Από 15.12.2982 έως 23.01.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο