Από 12.03.1984 έως 29.04.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση