Από 10.01.1983 έως 13.02.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο