Από 23.11.1983 έως 04.01.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο