Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1962