Από 10.10.1983 έως 13.11.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο