Από 15.05.1989 έως 15.01.1990

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο