Από 23.10.1978 έως 12.11.1978

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο