Από 14.05.1984 έως 23.06.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο