Από 18.07.1988 έως 30.09.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο