Εθνική Πινακοθήκη, Ιούνιος 1972

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ