Μέσα από την περιήγηση σε κάθε μία από τις παραπάνω εκπαιδευτικές δράσεις, οι μαθητές θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορετικές τεχνικές και τους τρόπους δημιουργίας των έργων τέχνης και να κατανοήσουν ένα μέρος της ιστορίας τους. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται Δευτέρα και Παρασκευή στο μουσείο.

Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή

Όριο μαθητών: 25

Κρατήσεις: [email protected], [email protected]