ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ CHARLES LOUIS LUCIEN MULLER «30ή ΜΑΡΤΙΟΥ 1814»,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8,5 Χ 4,5 M

Δράση που απευθύνεται: σε όλους

Χώρος: Αίθουσα συλλογής της Δυτικοευρωπαϊκής Ζωγραφικής (Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, επίπεδο -2)

Αριθμός επισκεπτών: 25

Διάρκεια: 1 ώρα

Διεξαγωγή: Διεύθυνση Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού και τη Διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ

Δράση ανοιχτή για το ευρύ κοινό, κατά την οποία θα λειτουργήσει το Εργαστήριο Ανοιχτής Θέασης (ΕΑΘ) εντός του εκθεσιακού χώρου της συλλογής Δυτικοευρωπαϊκής Ζωγραφικής.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους συντηρητές και ερευνητές να εργάζονται in situ στο έργο του C. L. Muller «30ή Μαρτίου 1814», διαστάσεων 8,4 x 4,4μ. Το κοινό θα συνομιλήσει μαζί με τους συντηρητές, ερευνητές, επιμελητές σχετικά με τον τρόπο συντήρησης, έρευνας, τα επιστημονικά και πρακτικά ζητήματα που προέκυψαν και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν λόγω του μεγέθους του, ενώ θα πληροφορηθεί και για την ιστορία του έργου.

Κρατήσεις: [email protected]

Η παρουσιαζόμενη δράση, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων» ( Ακρωνύμιο ΠΡΩΤΕΑΣ, MIS- 5069984), ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, β’ κύκλος.

Ημερομηνίες: 1η και 22η Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου

Ώρες: 11.30 και 13.30

Φωτογραφία: Συντήρηση του έργου του C. L. Muller «30ή Μαρτίου 1814»
©Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, φωτογράφιση: seagull space