Δείτε την ξενάγηση

Η παρουσίαση αυτής της συνοπτικής ξενάγησης απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς.

Είναι ένα σχέδιο πάνω στο οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βασίσει και να σχεδιάσει μια δική του ξενάγηση, ανάλογα με το αντικείμενο και τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Σ’ αυτό θα τον βοηθήσουν σημαντικά και οι διάφορες παραπομπές που θα βρει στα κείμενα.

Επιπλέον η παρουσίαση αυτή φιλοδοξεί να χρησιμεύσει και στον κάθε επισκέπτη της Εθνικής Πινακοθήκης, ο οποίος θα ήθελε να πληροφορηθεί, με συνοπτικό τρόπο, για κάποια από τα σημαντικότερα εκθέματα και έτσι να προετοιμάσει την επίσκεψή του στο Μουσείο.


Θανάσης Σπηλιόπουλος
Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων