Η Europeana.eu είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας πρόσβαση σε περίπου πενήντα εκατομμύρια ψηφιοποιημένες συλλογές, έργων τέχνης, βιβλίων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικών αρχείων κ.ά., οι οποίες διατίθενται από τους πολιτιστικούς οργανισμούς των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εθνική Πινακοθήκη υλοποιώντας τα έργα  EU Inside και Digitizing Contemporary Art (DCA), έχει συμβάλει στο απόθεμα της Europeana με περίπου δέκα χιλιάδες αντικείμενα.