Η Εθνική Πινακοθήκη συμμετέχει με τη δική της έκθεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Google Art Project, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε εικόνες έργων τέχνης πολύ υψηλής ανάλυσης. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ αναγνωρισμένων μουσείων παγκοσμίως, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερα από 45.000 έργα τέχνης πολύ υψηλής ανάλυσης και μεγέθυνσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στους διαδικτυακούς επισκέπτες να μελετήσουν με γυμνό μάτι λεπτομέρειες, τόσο από το πινέλο όσο και από την πατίνα του χρόνου.