Η Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξ. Σούτσου διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου “Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο”.

Τη σχετική απόφαση θα τη βρείτε εδώ.

Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.

Το Τεύχος Α της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.

Το Τεύχος Β της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.

Το Τεύχος Γ της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.

Tη Φόρμα Παραλαβής Έργου θα τη βρείτε εδώ.

Τη σύμβαση θα τη βρείτε εδώ.

Tις απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα θα τις βρείτε εδώ.