Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των χώρων του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που βρίσκονται στις νέα κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΠΜΑΣ.
Την περίληψη του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ.

Την διακήρυξη του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ

Τα Αρχιτεκτονικά σχέδια θα τα βρείτε εδώ και εδώ

Τις απαντήσεις σε ερωτήματα για την προκήρυξη θα τις βρείτε εδώ και εδώ.