Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Νυκτοφυλάκων.
Το κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα το βρείτε εδώ.