Ο Παπίριος και η μητέρα του - Άγνωστος

Άγνωστος

Ο Παπίριος και η μητέρα του, 19 αιώνας ;

Μοιραστείτε: