Ζωγράφος θρησκευτικών θεμάτων και προσωπογραφιών, χαράκτης συγγενικός ως προς την τεχνοτροπία με τον Albrecht Duerer. Ύστερα από την εκτέλεση ορισμένων πινάκων για τη διακόσμηση εκκλησιών στο Soest, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην χαρακτική (οξυγραφία, ακιδογραφία) και καταξιώθηκε ανάμεσα στους γερμανούς”petits maitres” κυρίως για τα χαρακτικά μικρών διαστάσεων. Είναι γνωστά περίπου 300 χαρακτικά. Κύριο γνώρισμά τους η ακρίβεια της εκτέλεσης, ο άρτιος σχεδιασμός που δείχνουν επιδράσεις ιταλών χαρακτών της Αναγέννησης. Χαρακτηριστικό το μονόγραμμά του ΑG (το G μικρότερο, κάτω από την οριζόντια γραμμή του Α).

Μοιραστείτε: