Ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης σπούδασε στην ΑΣΚΤ μεταξύ των ετών 1931-1937 με δασκάλους τους Σπυρίδωνα Βικάτο και Ουμβέρτο Αργυρό, και, λίγα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, διδάχτηκε τη χαρακτική από τον Γιάννη Κεφαλληνό. Φοιτητής ακόμη στην ΑΣΚΤ, εργάζεται ως σκιτσογράφος στην εφημερίδα Έθνος. Οι εμπειρίες του Πολέμου και της στράτευσής του στο μέτωπο τον οδηγούν σε μια σειρά από σχέδια, τα οποία θα δουλέψει αργότερα και με την τεχνική της ελαιογραφίας. Αποτέλεσμα αυτής του της δραστηριότητας και το βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών (1968) λεύκωμα “Έτσι πολεμούσαμε 1940-1941”.
Η θεματογραφία του Αλεξανδράκη περιλαμβάνει επίσης προσωπογραφίες, γυμνά και τοπία, αλληγορικές και ηθογραφικές σκηνές. Στην τεχνοτροπική του διάθεση ανιχνεύονται οι διδαχές του ακαδημαϊσμού σε συνδυασμό κάποτε με υπαιθριστικού χαρακτήρα πειραματισμούς.

Η ΕΠΜΑΣ πραγματοποίησε αναδρομική έκθεση του έργου του το 1980.

Μοιραστείτε: