Σύγχρονος αυστριακός ζωγράφος διαμένων εν Κηφισιά.

Μοιραστείτε: