Ο Γιάκομπ Άντρις Μπεσέ (Jacob Andries Beschey) υπήρξε από 1727 μαιτρ της συντεχνίας του Αγίου Λουκά στην Αμβέρσα και από το 1766 κοσμήτοράς της. Ζωγραφίζει, ως επί το πλείστον, θέματα βιβλικά, μυθολογικά, τοπία και νεκρές φύσεις.

Μοιραστείτε: