Μαθητής της Ακαδημίας του Petersburg.Ταξιδεύει στη Γενεύη, Παρίσι, Ιταλία, Dusseldorf. Εγινε ακαδημαϊκός και ζωγράφος της Αυλής.

Μοιραστείτε: