Τοπιογράφος. Στο Παρίσι έρχεται την εποχή που επιδρούν ο Rousseau και Corot. Σπουδάζει Hobbema, Ruysdael και Paul Potter. Ζωγραφίζει κυρίως τα βουνά.

Μοιραστείτε: