Ζωγράφος του 19ου-20ου αι. Zωγραφίζει κυρίως απόψεις της Βενετίας.

Μοιραστείτε: