Εξώφυλλο του λευκώματος με 50 φύλλα: “Histoire ancienne” [“Aρχαία Ιστορία”] - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)

Εξώφυλλο του λευκώματος με 50 φύλλα: “Histoire ancienne” [“Aρχαία Ιστορία”], 1841 - 1843

Μοιραστείτε: