Μαθητής του Gleyre και του Gerome. Ζωγραφίζει κυρίως σκηνές της καθημερινής ζωής της Αλγερίας και ιστορικά θέματα.

Μοιραστείτε: