Η Κούλα Μαραγκοπούλου σπούδασε στην ΑΣΚΤ με δάσκαλο τον Π. Μαθιόπουλο, ενώ επίσης παρακολούθησε για ένα χρόνο τα μαθήματα της σχολής ζωγραφικής των Π. Βυζάντιου και Α. Στύλου-Διαμαντοπούλου. Καθοριστικότερο όλων όμως, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του προσωπικού της ύφους, υπήρξε το διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε κοντά στον Γ. Μπουζιάνη (μέσα στη δεκαετία 1940-50).

Η εμπειρία αυτής της συνεργασίας είναι εμφανής στις εξπρεσιονιστικής διάθεσης αφαιρετικές της συνθέσεις, των οποίων η θεματογραφία περιλαμβάνει ηθογραφικές σκηνές και τοπία, νεκρές φύσεις και προσωπογραφίες.

Μοιραστείτε: