Ο Τζανίνο ντι Πιέτρο υπήρξε ένας από τους γνωστότερους ζωγράφους της Βενετίας το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα. Από το 1389 μέχρι το 1406 εργάζεται στη Μπολώνια ενώ στη συνέχεια, μέχρι το θάνατό του περίπου το 1448, ζει και εργάζεται στη Βενετία. Σύγχυση επικρατεί ως προς την ταυτότητα του λόγω της στενής σχέσης του ζωγραφικού του ιδιώματος με αυτό του γαλλικής καταγωγής Τζιοβάνι ντι Πιέτρο Σαρλιέ (Giovanni di Pietro Charlier) επονομαζόμενου Τζιοβάνι ντι Φράντσια (Giovanni di Francia) ενώ το γαλλικό λεξικό Benezit και το γερμανικό Thieme-Becker τον αναφέρουν και ως Τζιοβανίνο ντι Πιέτρο ντα Βενέζια (Giovannino di Pietro da Venezia). Η Serena Padovani, βασιζόμενη σε μια παρατήρηση του F. Zeri (Aggiunte a Zanino di Pietro, Paragone, 1962) προτείνει την ταύτιση του Τζανίνο ντι Πιέτρο με τον Τζιοβάνι ντι Φράντσια (Una nuova proposta per Zanino di Pietro, Paragone, Anno XXXVI, gennaio-maggio 1985, σ. 73-80) κάτι που έγινε αποδεκτό από τους περισσότερους μελετητές.

Η Παρθένος με το θείο βρέφος και αγγέλους - Pietro Zanino di

Pietro Zanino di

Η Παρθένος με το θείο βρέφος και αγγέλους, π. 1405-1410

Μοιραστείτε: