Πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής στην Κέρκυρα από τον Χαράλαμπο Παχή και συνέχισε με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Νάπολης, κοντά στον Vicenzo Marinelli. Δίδαξε στο Πρακτικό Λύκειο της Κέρκυρας, ενώ διετέλεσε και διευθυντής της Καλλιτεχνικής Σχολής του νησιού. Ασχολήθηκε επίσης με τη μουσική και την ποίηση.

Προσωπογραφίες, ηθογραφικές σκηνές και θρησκευτικά θέματα απασχόλησαν το ζωγράφο αυτό, που καλλιέργησε έναν τύπο Ακαδημαϊκού Ρεαλισμού, ενώ σε κάποια τοπία του εμφανίζονται ορισμένα υπαιθριστικά ανοίγματα.

Μοιραστείτε: