Ο εναγκαλισμός του Ιωσήφ με τον πατέρα του - Σχολή Γένοβας

Σχολή Γένοβας

Ο εναγκαλισμός του Ιωσήφ με τον πατέρα του, 17ος αιώνας

Μοιραστείτε: