Γερμανός ζωγράφος και χαράκτης. Ένας από τους πρωτοπόρους χαράκτες με σημαντικό έργο. Δείχνει ανάπτυξη της τεχνικής της χαρακτικής, δίνοντας μια εξατομικευμένη έκφραση στα πρόσωπα, ενώ παράλληλα αποτολμά και μια νέα ερμηνεία στις συνθέσεις του.

Μοιραστείτε: