α) Προσωπογραφία Γιάννη Μιγάδη  β) Αυτοπροσωπογραφία - Τέτσης Παναγιώτης

Τέτσης Παναγιώτης (1925 - 2016)

α) Προσωπογραφία Γιάννη Μιγάδη β) Αυτοπροσωπογραφία, 1946

Μολύβι σε χαρτί, 35,5 x 27,9 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10076

Μοιραστείτε: