“Αχάριστη πατρίδα, δε θ’ αποκτήσεις ποτέ το έργο μου!…” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Αχάριστη πατρίδα, δε θ’ αποκτήσεις ποτέ το έργο μου!…”, 1840

Από την ενότητα "Actualites" ("Επίκαιρα")

Λιθογραφία σε χαρτί, 32,5 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2520

Μοιραστείτε: