Αφιέρωμα στους πηγαδάδες της Αίγινας - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Αφιέρωμα στους πηγαδάδες της Αίγινας, 1966

Πωρόλιθος, 142 x 73 x 53 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12895
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: