Αυτοπροσωπογραφία - Βυζάντιος Περικλής

Βυζάντιος Περικλής (1893 - 1972)

Αυτοπροσωπογραφία, 1926

Λάδι σε χαρτόνι, 105 x 70 εκ.

Δωρεά Μαριλένας Λιακοπούλου και Αλέξανδρου Λιακόπουλου-Βυζάντιου

Αρ. Έργου: Π.8477
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: