Αγαμέμνων, Κλυταιμνήστρα και Αίγισθος - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Αγαμέμνων, Κλυταιμνήστρα και Αίγισθος, 1989

Μπρούντζος, 128 x 124 x 79 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11765

Μοιραστείτε: