Αικατερίνη Κωνσταντινίδου - Φιλιππότης Δημήτριος

Φιλιππότης Δημήτριος (1834 - 1919)

Αικατερίνη Κωνσταντινίδου, 1896

Μάρμαρο, 67 x 50 x 33 εκ.

Δωρεά Έλζας Λαμπράκη

Αρ. Έργου: Π.1477

Μοιραστείτε: