“Αινείας και Διδώ” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Αινείας και Διδώ”, 1841 - 1843

Από τη σειρά "Histoire ancienne" ("Aρχαία Ιστορία")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34 x 26 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3685/15

Μοιραστείτε: