Αλληγορία - Denis Maurice

Denis Maurice (1870 - 1943)
Ντενί Μωρίς

Αλληγορία, 1898 - 1899

Πιθανώς από το λεύκωμα Amour που εξέδωσε ο Ambroise Vollard

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί, 40,5 x 53 εκ.

Δωρεά Paul Proute

Αρ. Έργου: Π.2398

Μοιραστείτε: