Γάλλος ζωγράφος. Αρνητής του Ακαδημαϊσμού, επεδίωξε να συνδεθεί με το πνεύμα ενός έκδηλου κλασικισμού. Σχετίζεται με τον Paul Gauguin και στρέφεται προς του Nabis. Τα έργα του έχουν μιαν ηρεμία και εντάσσονται στο πνεύμα του Art Nouveau. Τα θέματά του είναι συνήθως θρησκευτικά.

Μοιραστείτε: