Έρως - Denis Maurice

Denis Maurice (1870 - 1943)
Ντενί Μωρίς

Έρως, 1898 - 1899

Πιθανώς από το λεύκωμα Amour που εξέδωσε ο Ambroise Vollard

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί, 39,5 x 53,5 εκ.

Δωρεά Paul Proute

Αρ. Έργου: Π.2397

Μοιραστείτε: