“Ανάμεσα σε δύο βουτιές” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Ανάμεσα σε δύο βουτιές”, 1847

Από την ενότητα "Les baigneuses" ("Οι λουόμενες")

Λιθογραφία σε χαρτί, 25 x 34 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2539

Μοιραστείτε: