Άγγελος Σικελιανός - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Άγγελος Σικελιανός, 1951

πωρόλιθος, 152 x 83 x 9,5 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12918
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: