Ανθρωπόμορφο κάθισμα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Ανθρωπόμορφο κάθισμα, 1967

μάρμαρο, 130 x 54 x 64 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12911
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: