Ανθρωπόμορφο κεραμικό αγγείο - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Ανθρωπόμορφο κεραμικό αγγείο, 1950

Επιζωγραφισμένη τερακότα, 27,5 x 17 x 13 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12777

Μοιραστείτε: