Αντουάν Μπουρντέλ - Καστριώτης Γεώργιος

Καστριώτης Γεώργιος (1899 - 1969)

Αντουάν Μπουρντέλ, 1932

Γύψος βαμμένος, 28,5 x 22,5 x 25,5 εκ.

Δωρεά Μαίρης Γ. Καστριώτου

Αρ. Έργου: Π.4596

Μοιραστείτε: