“Απαράλλαχτος ο μπαμπάς είμαστε, μικρό Χερουβείμ!” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Απαράλλαχτος ο μπαμπάς είμαστε, μικρό Χερουβείμ!”, 1847

Από την ενότητα "Les papas" ("Οι μπαμπάδες")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34 x 24,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2538

Μοιραστείτε: